All Systems Operational

About This Site

Denne sida viser status for tenestene på vårt datasenter og på våre internett linjer på Husnes. Ved feilsituasjonar vil vi leggja ut informasjon her. Du kan halda deg oppdatert ved å gå inn på denne sida, eller du kan abonnera på meldingar via SMS, epost eller RSS. Trykk "Subscribe to updates" oppe til høgre.

Merk at du kan også sjekka http://status.kband.no, status-sida til vår internettleverandør Kvinnherad Breiband.

Datasenter ? Operational
90 days ago
99.61 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Dec 2, 2023

No incidents reported today.

Dec 1, 2023

No incidents reported.

Nov 30, 2023

No incidents reported.

Nov 29, 2023

No incidents reported.

Nov 28, 2023

No incidents reported.

Nov 27, 2023

No incidents reported.

Nov 26, 2023

No incidents reported.

Nov 25, 2023

No incidents reported.

Nov 24, 2023

No incidents reported.

Nov 23, 2023
Resolved - Alle systemer er no oppe og går
Gi gjerne beskjed om du opplever problem fortsatt

Nov 23, 11:59 CET
Update - Vi jobber med saken og enkelte system er oppe igjen
Nov 23, 08:58 CET
Monitoring - Fremdeles litt følgefeil eltter strømbrudd men nærmer seg løst
noen av våre kunder som bruker open vpn er framleis påvirket

Nov 23, 08:11 CET
Identified - Strømbrudd
Nov 23, 07:10 CET
Update - Strømbrudd og vi jobber med saken. Ting skal være på vei opp igjen no.
Nov 23, 07:09 CET
Update - Problemet identifisert
Nov 23, 06:49 CET
Investigating - Feilsøking på gang
Nov 23, 06:48 CET
Nov 22, 2023
Resolved - Alt ser ut til å vera OK.
Nov 22, 18:04 CET
Monitoring - Linjene er oppe igjen. Vi dobbeltsjekkar at alt er OK.
Nov 22, 17:55 CET
Identified - Er i kontakt med bredbandsleverandør og holder på med feilsøking.
Nov 22, 17:37 CET
Nov 21, 2023
Resolved - Alt ser ut til å vera stabilt no. Gje oss melding om det er noko som ikkje virkar.
Nov 21, 12:12 CET
Monitoring - Linjene er nett komen opp. Vi har ikkje fått endeleg beskjed at det er 100% ferdig, og vi følgjer med.
Igjen beklagar vi ulempa.

Nov 21, 10:55 CET
Update - Kvinnherad Breiband jobbar framleis med omkopling. Vi har førebels ikkje fått oppdatert informasjon. Men dei seier at det er planlagt arbeid 0900-1200 som skal ha blitt varsla, utan at dette varselet har nådd oss eller blitt registrert hos oss. Vi ville ikkje godteke 3 timar planlagt nedetid om dette varselet nådde oss, og vi ville sjølvsagt varsla alle kundar dersom varselet hadde nådd oss og nedetida var uunngåeleg.
Vi skal leggja ut meir info når vi får det.
Vi beklagar sterkt ulempene dette medfører.

Nov 21, 10:28 CET
Identified - Vi har fått beskjed fra Kvinnherad Breiband om at de holder på med en omkobling i sitt nettverk.
Estimert nedetid i alle fall 15 minutter til.

Nov 21, 09:38 CET
Investigating - Datasenteret vårt ser ut til å være offline på grunn av manglende internettforbindelse.
Oppdatering kommer så snart vi vet mer.

Nov 21, 09:23 CET
Nov 20, 2023

No incidents reported.

Nov 19, 2023

No incidents reported.

Nov 18, 2023

No incidents reported.