Oppgradering av databaseserver
Scheduled Maintenance Report for iDrift AS
Completed
Oppgraderingen ble fullført til kl. 06.30
Posted Nov 23, 2016 - 06:38 CET
Update
Vi utvider oppgraderingsvinduet med 30 minutter. Estimert ferdigstillelse: kl. 06.30
Posted Nov 23, 2016 - 05:52 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 23, 2016 - 05:01 CET
Scheduled
Vi har planlagt vedlikehold på en databaseserver. En del websider og visse andre tjenester vil være berørt. I tidsrommet 0500 - 0600 vil en kunne oppleve noen problemer mens arbeidet pågår. Senest kl. 06 skal alt fungere som normalt igjen.
Posted Nov 22, 2016 - 12:38 CET