Overføring av serverar til nytt datasenter
Scheduled Maintenance Report for iDrift AS
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jan 07, 2019 - 05:30 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jan 04, 2019 - 17:30 CET
Scheduled
I samband med omlegging til nytt datasenter vil serverar og kundeløysingar bli flytta frå gammal til ny løysing i løpet av helga. Dette vert gjort på ein slik måte at det ikkje vil medføre noko nedetid eller utfall av tenester, men vil påvirke ytelsen for enkelte system medan flyttinga pågår. Enkelte kundar kan difor oppleve noko treghet i tidsrommet frå fredag ettermiddag til mandag kl 0530.

Ta kontakt med iDrift vakt dersom de har opplever problem eller har behov for assistanse.
Posted Jan 04, 2019 - 14:37 CET
This scheduled maintenance affected: Datasenter.