Oppgradering og vedilkehald av datasenter
Scheduled Maintenance Report for iDrift AS
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Dec 30, 2018 - 18:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Dec 30, 2018 - 09:01 CET
Scheduled
Grunna nødvendige oppgraderingar og vedlikehald kan enkelte tenester på datasenteret vårt på Husnes vere utilgjengelege søndag frå kl 0900 til kl 1800. Ta kontakt med vakt dersom de har akutt behov for tilgang.
Posted Dec 29, 2018 - 20:19 CET
This scheduled maintenance affected: Datasenter.